top of page

VAROVÁNÍ: Nejčastější chyby v nácviku přivolání s elektronickým obojkem

blog-recall.png

Nejčastější použití elektronického obojku (dále EO) v běžném a hobby výcviku je při řešení problému s přivoláním. Avšak řada psovodů i trenérů se dopouští fatálních chyb, které pak dělí pejskařskou komunitu na dva nesmiřitelné tábory.

Je vůbec nutné použití EO k nácviku přivolání?

V první řadě je třeba si uvědomit, že EO je pouze výcvikový nástroj, který stejně jako nůž může dobře posloužit, ale i uškodit. Záleží pouze na tom, kdo tento nástroj a jak používá. Jestli jsou psovodi, trenéři a prodejci, kteří EO používají řekněme "nesmyslně"? ANO, to ale není chyba samotných obojků. Proto nikdy nevěřte teoretikům a tlučhubům, vždy chtějte vidět použití EO na vlastních psech instruktora a jeho použití vysvětlené do posledního detailu. Jde přeci o vašeho psa!

Majitelé a trenéři slabších psů budou tvrdit, že použití EO není nutné. Pro slabé a netolik pudově vybavené psy je to pravda. Často stačí zvednout odměnu od psovoda, aby byla silnější než okolí (přivolávačské hry apod.), případně stačí korekce hlasem, pohledem nebo přitáhnutím stopovačky.

U silnějších psů a pudově výrazných psů je to složitější, zvýšená odměna u psovoda nebude ve všech případech silnější.

Zde se pak nabízí otázka jak získat opravdu spolehlivou poslušnost u takového psa. Někdo zvolí měsíce a roky voděním na stopovačce, někdo po psovi hází věci, atd. Jedním z elegantních řešení může být použití EO.

Tedy ve správných rukou a správným způsobem může být EO perfektním nástrojem a to z mnoha důvodů:

PES SE MŮŽE POHYBOVAT NA VOLNO

PERFEKTNÍ TIMING

OPTIMÁLNÍ MÍRA KOREKCE

Nejčastější chyby při použití EO

EO jako silný averzivní podnět k přerušení nežádoucího chování

EO si většina lidí spojí s odstraňováním štvaní zvěře. Přístup je takový, že během štvaní psovodi použijí EO jako trest, aby zastavili a znepříjemnili chování štvaní zvěře.

Co se děje ve skutečnosti?

EO je prostě elektronický stimul. Představte si, že něco děláte a najednou dostanete ránu. Jak si spojit stimul (trest) právě s danou činností? Musí se toto spojení (chování = trest) opakovat a činnost musí být co nejjednodušší, aby tomu pes porozuměl. Štvaní zvěře však jednoduchým chováním není. Je to chování ve vysokým vzruchu a z pohledu psa poměrně komplexní.

Právě z důvodu, že EO stimulace nebyla psovi předem vysvětlena dochází k situacím, kdy pes přes stimulaci dál štve zvěř (probíhá impuls) = běž rychleji, vyšší stimul = zrychli ještě více, apod.

Pokud před stimulaci předsadíte zvuk EO, pouze zvuk párujete klasickým podmiňováním se stimulací: signál 1 (zvuk) > signál 2 (EO).... signál 1 (zvuk) = signál 2 (EO). Bezvýznamné.

PS: V moderním výcviku se zvuk s EO vůbec nepoužívá

Abyste se podobným excesům vyvarovali, tak zásadně nedoporučuji používat EO tímto způsobem. Je procento psů, u kterých tímto způsobem můžete docílit požadovaného výsledku, avšak tento způsob není srozumitelný, bezpečný a ani fér.

EO jako korekce za nesplnění přivolání

EO jako korekce za nesplnění požadovaného povelu v tomto případě přivolání. Idea správná, provedení poté často klopýtá. Důležité je totiž v tomto případě psovi vysvětlit:

  1. EO přichází za nesplnění povelu = musíte psa naučit vazbu: povel > nesplnění > korekce

  2. EO musí vést zpět do požadovaného chování = musíte psa naučit vazbu: korekce > přivolání

Typická chyba při podmiňování s povelem však je:

ke mně > ke mně > pípnutí > korekce > přivolání

Dochází k ignoraci povelu "ke mně" (nemá význam) a naopak nový význam díky korekci získává pípnutí na EO. Ve finále to pak vypadá tak, že pes nepřichází na povel "ke mně", ale na pípnutí. Povelem pro přivolání se tak stává pípnutí na EO, paradoxně povel "ke mně" je ještě slabší.

Toto však nebylo naším záměrem.

Typická chyba při podmiňování EO korekce s přivoláním:

Psovodi psovi nevysvětlí význam EO a po stimulaci pes neodpovídá na stimulaci požadovaným chováním (přivoláním), ale útěkem, ztuhnutím nebo agresí. Poté dochází k podmiňování stimulace a chování: EO stimulace = nežádoucí reakce (FFF).

Celou dobu však je naším cílem, aby pes po povelu "ke mně" s radostí přiběhl i v situacích, kdy se mu nechce (štvaní zvěře) a EO je pouze nástroj, jak mu celý tento koncept vysvětlit. Po dokončení celého cyklu učení s EO již je pak možné, že EO není třeba používat, ani jako pípnutí. Ale to jen za předpokladu srozumitelného a dokončeného moderního použití EO.

EO je dobrý sluha, ale může být zlý pán. Všechny tyto chyby, babské rady, návody od hobby trenérů apod. vedou k jednomu:

PES STIMULACI NEROZUMÍ

NEBEZPEČÍ NEŽÁDOUCÍCH VÝSLEDKŮ

NESROZUMITELNÝ, NEBEZPEČNÝ A NEFÉROVÝ VÝCVIK

PATENTOVANÉ TECHNOLOGIE

SSC- systém pro konstantní citlivost stimulace

CMS - systém pro detekci kontaktu

FINGER KICK - ovládání prstýnkem

CHAMELEON DESIGN® - diskrétní a funkční design

martin_PNG_2.png

Martin System™ je jediná značka elektronických obojků, která je vlastněná kynology. Majiteli jsou jedni z nejlepších světových trenérů psů Michael a Bart Bellon.

Elektronické obojky nejsou navrhovány k trestání psů, jak je tomu převážně u jiných značek, ale jsou vyrobeny za účelem srozumitelného a efektivního výcviku.

Bart Bellon je přední vývojář na trhu elektronických obojků a vyvinul ty nejlepší obojky na světě s řadou unikátních funkcí. Jeho výrobky používají přední sportovní závodníci, psovodi se služebním výcvikem, ale i majitelé rodinných psů.

Bart a Michael také vytvořili unikátní výcvikový systém NePoPo®.

Arka K9 s.r.o. je oficiálním dodavatelem produktů Martin System™ a Chameleon® pro Českou a Slovenskou republiku.

bottom of page