top of page

Co je moderní výcvik psů?


Dnes velmi často vidíme, jak je toto spojení hojně využíváno. Často je to však jen marketingová nálepka jak se odlišit, či povýšit nad ostatní. Moderní výcvik psů má však svá specifika. V čem je tedy odlišný od "klasického" výcviku?


První řadě je třeba říci, že moderní neznamená lepší a klasický neznamená horší.


Klasický trénink


Klasické pojetí tréninku znamená, že aktivní je psovod a pes na něj reaguje.

V tomto systému je tedy na prvním místě aktivita psovoda, která může začít: povelem, lákáním nebo tlakem. A pes na tuto aktivitu reaguje svým chováním.


povel > chování - chování je dosaženo lákáním, tlakem nebo kombinací lákání a tlaku


Výhody: rychlé, jednoduché, vhodné pro budování svalové paměti, vhodné pro tvorbu jednoduchých chování, vhodné pro tvorbu cviků bez samostatného rozhodování psa


Nevýhody: pes je jak osel za mrkví = nebuduje samostatnost, seběvědomí, rozvoj mozku psa. Nevhodné pro složité chování. Nebuduje drive, tvrdost, odolnost vůči frustraci a stresu.Moderní trénink


V moderním tréninku je aktivní pes a psovod na něj reaguje.

V tomto systému je tedy na prvním místě aktivita psa, které je dosaženo pomocí NePoPo® Shapingu. Psovod na tuto aktivitu reagujeme nejčastěji označením požadovaného chování (klikr) a následuje odměna.


chování > povel - chováním je dosaženo pomocí shapingu. A teprve následně je vytvořené chováním kontrolováno povelem.


Ukázka první lekce s tunelem.

Pozn. Spousta lidí u shapingu není jako psovod pasivní, ale psovi radí svým postavením nebo odměňováním do pozice, do chování, na target apod. Pokud například stojíte u targetu a psa odměňujete na target, psovi jste vy jako psovod řekli, že jde o target, pes na to nepřišel sám, ale vy jste nalákali - jedná se tedy stále o klasický trénink nebo nějaký paskvil obojího, poté však přicházíte o největší benefity moderního tréninku.


Výhody: rozvíjí zápal do tréninku, pes miluje vymyšlená chování a cviky, buduje drive, sebevědomí, samostatnost, tvrdost a odolnost vůči frustraci a stresu. Vhodné pro složitá chování a kde je nutné samostatné rozhodování psa


Nevýhody: zpočátku pomalý postup, technicky složité pro psovoda, později nutné kontrolovat drive a aktivitu psaShrnutí


Moderní tedy neznamená lepší a klasický horší. Oba systémy mají své výhody a nevýhody.

V klasickém tréninku pes následuje psovoda, v moderním psovod psa.

V klasickém tréninku vymyslel cvik psovod, v moderním pes.


Například protože polohy jsou přesné, nesamostatné a založené v principu na svalové paměti je vhodné použít klasický přístup. Pokud máte naopak problém se zápalem do výcviku, se sebevědomím, rozvojem osobnosti psa anebo budujete cvik založený na samostatném rozhodování psa jako jsou například pachové práce, je vhodný moderní trénink.


NePoPo® is language of Modern DogTraining.

583 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page