top of page

NePoPo® Nová Stříbrná Škola v Holandsku


NEPOPO® Nová stříbrná škola v Nizozemsku


NEPOPO® New Silver School byla poprvé uspořádána v Evropě. Akce se konala od pondělí 7. srpna do středy 9. srpna v konferenčním centru krásného hotelu De Cantharel v nizozemském Apeldoornu.


Již delší dobu mě zaujala videa NEPOPO® na sociálních sítích, a to jak od manželů Bellonových, tak dalších absolventů, také rozhovory a interview s manželi Michaelem a Bartem Bellonovými. Bellonovi, jak jim s oblibou říkám, jsou zakladateli metody NEPOPO®, což je zkratka pro Negative Positive Positive (negativní pozitivní pozitivní). Skutečnost, že se v Nizozemsku pořádá škola NEPOPO® New Silver, mě snadno přesvědčila, abych se přihlásil. Konečně jsem se chtěl seznámit se zákoutími metody NEPOPO®.


Pro mě jako Belgičana není Nizozemsko tak exotické jako Missouri v USA, kde mají Bellonovi v posledních letech stálé sídlo a kde pořádají své školy NEPOPO®. Apeldoorn je pro mě vzdálený jen 4 hodiny cesty. Takže vzdálenost rozhodně nebyla překážkou. Pro mnoho dalších účastníků je Evropa skutečně druhým koncem světa. Ukázalo se, že 101 studentů, jak se účastníci nazývají, pochází z 23 různých zemí. Studenti přijeli z České republiky, Belgie, Nizozemska, Walesu, Itálie, Velké Británie, Slovenska, Francie, Německa, Maďarska, Polska, Ruska, Izraele, Slovinska, Rumunska, Švédska, Libanonu, Itálie, Skotska, Portugalska, ale také z Ghany, Spojených států amerických, Austrálie, Indie a Mexika. Velmi mezinárodní a důkaz toho, jak se tam studenti chtějí dostat.


Výuka probíhala výhradně v angličtině. Bellonovi vyjádřili hlubokou poklonu studentovi, který dokonce absolvoval speciální výuku angličtiny, aby se mohl zúčastnit Nové stříbrné školy NEPOPO®.


Je vidět, že mnoho účastníků vynakládá velké úsilí, aby se mohli zúčastnit.Domácí úkoly


Krátce po mém přihlášení jsem obdržel e-mail od Sophie Verlindenové, přímé kontaktní osoby pro školu NEPOPO®. Přinesla mi méně příjemné zprávy. Na samotnou akci musí každý účastník nebo student vypracovat domácí úkol. A já domácí úkoly opravdu nemám rád.


Ochotně přiznávám, že jsem nezačal s velkým nadšením. Ale tón v e-mailu je jasný. Od účastníků se očekává, že je splní. Protože domácí úkoly jsou důležité pro látku, která se bude vyučovat. Ale také z úcty k ostatním studentům, kteří vynakládají velké úsilí. Po splnění různých domácích úkolů jste museli napsat test a brzy jste obdrželi výsledek.


Stálo mě určité úsilí, abych si našel čas na domácí úkoly vedle svých každodenních povinností a práce soukromého trenéra psů. Mám podezření, že právě to je záměrem manželů Bellonových. Dostat studenty do správného rozpoložení, aby byli během akce soustředění. A také aby bylo jasné, že NEPOPO® Nová stříbrná škola není zadarmo.


Angličtina není mým mateřským jazykem, ale rozumím velmi dobře a umím mluvit natolik dobře, abych s ní mohl vést příjemnou konverzaci. Zjistil jsem však, že čtení v angličtině vyžaduje větší úsilí, než jsem očekával. Bylo to trochu náročnější. Rozhodl jsem se tedy, že budu číst po několika stránkách a pak si dám přestávku. Nakonec se tento přístup velmi osvědčil.


Znamenalo to však, že postup nebyl příliš hladký. Mimochodem, podobný příběh jsem slyšel i od jiných studentů. Také oni měli občas problémy s anglickým jazykem a museli si na vypracování domácích úkolů vyhradit čas navíc.


Těsně před uzávěrkou jsem odevzdal vyplněný test. Rychle jsem obdržel odpověď s dosaženým výsledkem. Uff, ten výsledek byl dobrý. Když musíte vystoupit ze své komfortní zóny, je dobrý výsledek více uspokojující. Tón byl nastaven. Věděl jsem, co mohu očekávat. Nebude to "procházka růžovým sadem" ani prázdninový výlet.


Možná vás to překvapí, ale když se ohlédnu zpět, jsem s domácím úkolem spokojený a chápu proč. Protože to bylo velmi zajímavé. Obvykle nepatřím k těm, kteří se do knih ponořují, ale tohle pro mě byla výzva. Donutilo mě to přemýšlet. Rozhodně mi to pomohlo lépe pochopit učivo.Lokalita


Místo, kde se konala Nová stříbrná škola NEPOPO®, bylo zjevně vybráno s velkou pečlivostí. Škola NEPOPO® New Silver se vlastně nedá v žádném případě srovnávat se seminářem v psím klubu. Při vší úctě k seminářům pořádaným kluby s dobrovolníky. Takové akce by rozhodně měly existovat i nadále a rozhodně mají svou hodnotu. Ale NEPOPO® New Silver School je jiný kalibr. Během této školy se totiž nepracuje se psy. Jedná se o čistě teoretické vzdělávání. Hotel De Cantharel má samostatné konferenční centrum, oddělené od ostatních hostů v hotelu. Potvrdí to účastníci, kteří měli to štěstí a byli ubytováni ve stejném hotelu. Je to nádherný hotel. Krásný, prostorný, velmi dobře udržovaný a nádherně umístěný v přírodní oblasti.


Výuka probíhala ve skvěle vybaveném profesionálním sále s fantastickou akustikou. To je docela důležité, protože se nepoužívá ani PowerPoint. Je velmi důležité, abyste Michaela a Barta dobře slyšeli, abyste je mohli sledovat. Dělají to záměrně.


Díky luxusním sedadlům v posluchárně bylo snazší soustředit se na poslouchání po celé tři dny než během mých školních let sedět ve školních lavicích.


O přestávkách se účastníci seznamovali a vyměňovali si zkušenosti nebo si povídali o učebních osnovách a testech. K dispozici byla káva, čaj, nealkoholické nápoje a ovoce.


Společný oběd a večeře se konaly v konferenčním centru. Bez přidělených míst. "Pojďme se stýkat", znělo poselství. Na takových akcích je pro mě vždy příjemné poznávat různé lidi, postřehy, zvyky a tradice. Dnes se tomu říká "networking".


Oběd byl záměrně velmi lehký, aby studenti nezažili odpolední útlum. Ano, i na to se bral ohled!Gold Multiprikátoři


Na akci byl také oddělený prostor se stánky, kde se mohlo představit 17 zlatých multiplikátorů a jejich produkty či služby. Zlatí multiplikátoři jsou zlatí absolventi nebo v budoucnu noví zlatí absolventi, kteří jsou oprávněni sami vyučovat NEPOPO®.


Během volných chvil jste měli možnost se s nimi seznámit. Studenti jsou k tomu opravdu vybízeni. Z rozhovorů se Zlatými multiplikátory jsem se dozvěděl, že každý z nich má své vlastní znalosti nebo specializace. Jeden z nich může být aktivním psovodem z oblasti ringsportu, další může být velmi aktivní v Schutzhundu, další se může specializovat jako odborník na chování, zatímco jiný se zaměřuje na výcvik psů pro orgány činné v trestním řízení. Někteří se věnují chovu a jiní cvičí psy na pachovou detekci.


Během výuky se na otázky neodpovídalo, protože Bellonovi se během let naučili, že otázky mohou někdy vést příliš daleko od učiva, kterému se chtějí věnovat. Studenti, kteří měli otázky týkající se učebních osnov, se mohli obrátit na zlatého multiplikátora, aby jim pomohl. Studenti se také mohli obrátit na Gold Multiplicator, když měli otázky týkající se používání nástrojů z Martin System®.


Po mnoha letech cestování se Michael a Bart rozhodli, že již nebudou sami učit podle Nové zlaté školy NEPOPO®. Novou zlatou školu vyučují zlatí multiplikátoři. Studenti, kteří absolvovali NEPOPO® Novou stříbrnou školu, tak mají možnost si sami vybrat zlatého multiplikátora. Potenciálně takového, který je blíže jejich domovu nebo více odpovídá jejich osobnosti či oboru. Přítomní Zlatí multiplikátoři pocházejí z Polska, Německa, České republiky, Velké Británie, Belgie, Itálie, Francie a Spojených států amerických.


Večer po lekcích a večeři nabízel zlatý multiplikátor také nepovinné doučování, které mnozí rádi využili.


Studenti nejsou závodníci, ale psí nadšenci z různých oborů, zemí, kultur a prostředí, kteří sdílejí stejnou vášeň: cvičit psy, kteří rádi dělají svou práci. Řečeno slovy manželů Bellonových: "Na pokyn, srdcem a duší".Martin System®


Každý účastník Nové stříbrné školy obdrží elektronický obojek od společnosti Martin System®, konkrétně MICRO B PRO TRAINER 3000 S.S.C. + FINGER KICK. Tato značka, kterou vlastní Michael a Bart Bellonovi, měla svůj vlastní stánek, který obsluhoval inženýr Bernard Manguette. Lidé mohli stánek navštívit a zakoupit si všechny produkty Martin System®, jako je fingerkick, ball dropper, nový vysílač K9, Chameleon®, klack-klack board atd. Mohli jste se ale také ptát na to, jak jednotlivé produkty fungují, a na aplikaci Doggify.


Mezi studenty byl také jeden člen týmu Martin System®, který také skládal zkoušky. Bellonovi by rádi, aby jejich tým pochopil, co znamená zkratka NEPOPO®. Dokonce i jejich webový designér je absolventem New Silver School, a to ani nemá psa.


Na místě byl také stánek s nabídkou zboží NEPOPO®. Čepice, tričko, mikina nebo bunda s logem NEPOPO® byly pro mnohé účastníky akce ideální památkou.Lekce


Intenzivní tempo


Když jsme dorazili do Apeldoornu, přišel nás přivítat sám Bart. "Barte, jsi připraven?" zeptal se můj společník. Bart s úsměvem na tváři odpověděl: "My jsme připraveni vždy a všude." To je podstata Barta Bellona. Prožil toho hodně, ale stále v sobě má ten oheň.


Na začátku třídenní akce udávali Michael a Bart tón. Byly uzavřeny jasné dohody, které měly zajistit hladký průběh výuky. Upřímně řečeno, myslím, že za ty tři dny nikdo nepřišel pozdě a výuka nebyla nikdy narušena telefonem nebo jiným rušivým chováním.


Michael a Bart představili učební plán. Tato dvojice spolu velmi dobře spolupracuje. Nemluví jeden přes druhého, naopak se účinně doplňují.


Stříbrná škola a Nová stříbrná škola se liší tím, že Nová stříbrná škola trvá pouze tři dny místo pěti. Bart ji nazval "brutální". Bellonovi jsou si dobře vědomi toho, že za pouhé tři dny obrazně řečeno nacpou studentům do krku spoustu informací. Během "staré" Stříbrné školy věnovali více času upevňování nebo objasňování učiva prostřednictvím různých cvičení s hraním rolí, vysvětlili Bellonovi. Proto zdůrazňovali, že je důležité dávat pozor, dělat si poznámky a po večerech si látku z daného dne zopakovat. "Tvrdá práce" je také heslo, které Bellonovi rádi propagují. V životě není nic zadarmo.


Tato cvičení s hraním rolí byla také součástí Nové stříbrné školy NEPOPO® a skutečně přinesla objasnění, ale také vedla k určité nevraživosti a smíchu. Rozhodně se tu a tam našel prostor pro špetku humoru.


Bart vypadá jako přirozený vypravěč. Říkám "zdá", protože není náhoda, že Bart mluví tři dny v kuse bez poznámek, PowerPointu nebo osnovy kurzu. To je docela úspěch. Je to dovednost, kterou si Bart vypěstoval. Díky své minulosti učitele sportu má didaktické základy. Někdy se může zdát, že Michael a Bart skáčou z jednoho tématu na druhé, ale nakonec se vše spojí a vy si uvědomíte, proč to udělali. Nikdy nenechají pozornost studentů ochabnout.


Je nápadné, jak Michael i Bart nikdy neříkají "hm" nebo "ehm". Vědí, jak udržet pozornost širšího publika. Dokonce k tomu poskytují i tipy. Škola není jen o výcviku psů, ale mluví také o veřejném vystupování, inspiraci, motivaci, tvrdé práci, učení se z chyb, sebedůvěře, neustálém učení, otevřené mysli a dalších věcech.


Michael a Bart od samého začátku berou studenty na cestu a často ji propojují se svými vlastními fascinujícími životy a historií ve světě výcviku psů. Bart obohacuje lekce anekdotami ze svého dětství, z doby, kdy byl v armádě, nebo ze školních let a nikdy nechybí špetka humoru. Někdy se sám stává nostalgickým, a to mi přišlo velmi lidské a krásné.


Člověk si tak uvědomí, že Bart ušel dlouhou cestu a jeho znalosti a zkušenosti jsou výsledkem více než 40 let působení ve světě výcviku psů. Bylo by hloupé nebýt vnímavý a neposlouchat, co dokáže tak poutavě vyprávět.


Bart se nevyhýbá kritice sebe sama, reflexi ani zpochybňování změn v naší společnosti i ve světě sportu a psů. Bellonovi se neangažují v politice, ale prezentují své myšlenky a nechávají na lidech, aby si je vyložili.


Michael a Bart se odváží zpochybňovat sami sebe, a to je silné. Bart například zmínil, že se za posledních 15 let výrazně vyvinul a stále více se ubírá cestou operantního podmiňování, což vede k velmi stručným tréninkům s malým počtem slov, ale mnohem vyšší kvalitou. Michael také doslova řekl: "Milujeme pozitivní posilování. Nedémonizujeme negativní posilování!". Mimochodem, Michael a Bart často používali silné hlášky nebo přirovnání typu "špagety můžete přidat, až když se voda vaří" nebo "dáváme čas" nebo "pes býval koněm chudých lidí".


Michael a Bart se také ochotně svěřují s osobními záležitostmi, jako jsou jejich životy, děti, úspěchy, ale i bolestnější zážitky a neúspěchy.


Bart také přiznává oblasti, ve kterých není tak silný a ve kterých například Michael vyniká. To je pro Bellonovy typické. Jsou to týmoví hráči. Nepotřebují být hvězdami, ale rádi pomáhají, aby studenti mohli skórovat.


Je zřejmé, že Michael a Bart Bellonovi jsou silné osobnosti a hodně se naučili díky pokusům a omylům, učení se z chyb, otevřeným očím a uším a odvaze klást si otázky. To je opět něco, co Michael a Bart chtějí velmi jasně zdůraznit. Nebojte se něco zkusit, dělat chyby. Nechte psa nebo štěně dělat chyby také. Nesnažte se hned o dokonalost; to bylo jasné poselství. Michael a Bart také občas varují své posluchače před nástrahami.


Zarazilo mě také, že Michael a Bart nepředstírají, že vynalezli jedinou a nejlepší metodu. Respektují jiné metody a způsoby myšlení a doslova nabádají studenty, aby je nekopírovali. Místo toho nabádají studenty, aby pochopili jejich filozofii a našli si svou vlastní cestu, své vlastní nuance.


Michael a Bart chtějí ve studentech ještě více zažehnout oheň. Říkám "dále zažehnout", protože věřím, že každý student měl silnou touhu se akce zúčastnit, ale po jejím skončení odcházel se silnou touhou po zlepšení.Testy


Každý den výuky byl zakončen komplexním testem, který se skládal z otázek s výběrem odpovědí na látku probranou ten den a z domácích úkolů. Bart přirovnal zadávání denních testů k práci s bičem.


Testy skutečně pokaždé vedly k určitému neklidu a stresu mezi studenty. Po skončení testů probíhaly mezi studenty při večeři živé diskuse.


Poslední den se nejprve konal test z látky probrané ten den a po krátkém testu následoval závěrečný test zahrnující jak domácí úkoly, tak celé učivo. To nebyl lehký úkol.


Zlatí multiplikátoři se snažili studentům co nejvíce pomoci s jazykovými problémy. Testy nebyly v žádném případě jednoduché. Vyzývaly studenty k hlubokému přemýšlení o probírané látce. A přesně to Bellonovi zamýšleli. Jejich cílem je, aby se studenti do jejich příběhu zapojili, aby z nich nevytvořili napodobitele, ale samostatné školitele, kteří vědí, co dělají.Certifikace


Díky otázkám s výběrem odpovědí bylo možné závěrečný test rychle vyhodnotit. Poté následovala oficiální část, během níž byly účastníkům předány certifikáty. Každý absolvent se hrdě vyfotografoval s Bellonovými, čímž vznikla krásná památka na jedinečný zážitek. Všichni byli ze školení nesmírně nadšeni a měli radost ze svého certifikátu.Networking - komunita


Součástí takového kurzu je poznávání nových lidí. Během těchto kurzů vznikají přátelství. Bylo příjemné setkávat se s ostatními účastníky jak u nápojů, tak při snídani, obědě a večeři. Rozhovory se točily kolem psů a výcviku. Tyto diskuse jsou nejen vzdělávací pro trenéry, ale také obohacující pro jednotlivce. Poznal jsem velmi zkušené a úspěšné psí nadšence z různých psích sportů, ale i začátečníky, chovatele různých plemen, jedince ze světa pátracích a záchranářských psů, odborníky na chování, profesionály i amatéry, policisty, lidi z Indie, Austrálie a další.


Moje zkušenost


Tento kurz je silný, velmi silný. Neuvěřitelně profesionální. Je to "must-do". Jak znám Bellonovy, upřímně jsem nečekal nic jiného a oni nezklamali. Celá koncepce Nové stříbrné školy je skvěle navržená. Myslím, že nemají sobě rovné. Každý aspekt byl pečlivě promyšlen. Každý detail byl promyšlený. To musí být výsledek jejich neustálé touhy po zlepšování.


Mluvil jsem s mnoha studenty a skutečně jsem nikdy neslyšel žádnou kritiku. Naopak, bylo z nich cítit velké nadšení z obsahu, organizace, celé akce i jejich vlastní budoucnosti.


Označení Bellonových jako "trenérů elektronických obojků" je příliš zjednodušující. Nevystihuje celou podstatu. Raději se nazývají "motivačními trenéry" a to mi přijde silnější a výstižnější. Motivují k růstu nejen psy, ale i své studenty. Michaela a Barta lze bez problémů označit za mistry v koučování.


Já, a nejen já, jsem se toho naučil nesmírně mnoho. Ty tři dny výuky utekly jako voda. V žádném okamžiku mi nepřipadaly nudné nebo nepodstatné. Občas jsem měl problém něco pochopit, ale Bellonovi zjevně chápou, kde mají studenti problémy, a dělají vše pro to, aby s nimi celou třídu seznámili.


Toto školení na mě udělalo dojem. Dojalo mě to. Vyvedlo mě z mé komfortní zóny, bylo pro mě výzvou, donutilo mě přemýšlet a hodně mě naučilo. Tři dny školení na vysoké úrovni v oblasti výcviku psů, mé vášně. Učit se od těch nejlepších je privilegium. A to, co říkal Bart o tom, že zkoušky působí jako bič, se ukázalo jako naprostá pravda. Funguje to!


Teď si necháváme látku vstřebat. Někteří studenti se po Nové stříbrné škole okamžitě začali učit od zlatého multiplikátora, aby se ponořili do praktické stránky NEPOPO® a začali psát novou kapitolu, protože Nová zlatá škola zahrnuje výcvik se psy.


Cestu do Apeldoornu jsem si velmi užil. Možná to nebylo na druhý konec světa, ale pro můj vývoj jako trenéra psů to byla intenzivní a skutečně obohacující zkušenost.


Článek Hondensport&Sporthonden říjen 2023 -- autor: Axel Van der Borght

158 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page